Hoppa till sidans innehåll

Lagar, förordningar & föreskrifter


Som skoterförare måste du känna till de lagar, förordningar och föreskrifter som gäller. 

Det finns många lagar, förordningar, regler och föreskrifter som rör snöskoter och motordrivna terrängfordon i Sverige. Terrängkörningslagen, terrängkörningsförordningen och trafikförordningen är bara några av de vanligaste.

Att köra utan att störa…

Enligt trafikförordningen ska en terrängtrafikant anpassa sin färdväg och hastighet samt sitt färdsätt så att människor och djur inte störs i onödan och så att skada på annans mark eller växtlighet undviks, kort sagt handlar det om att köra utan att störa eller förstöra.

Körning på snötäckt mark är inte alltid tillåtet

Snöskoterkörning är enligt terrängkörningslagen i huvudsak tillåten på snötäckt mark. Men det finns ett flertal undantag från den regeln.

Här får du inte får köra:

  • På snötäckt skogsmark med plant eller ungskog, om det inte är uppenbart att körning kan ske utan risk för skada på skogen
  • På snötäckt jordbruksmark, om det inte är uppenbart att körning kan ske utan risk för skada på marken
  • I nationalparker och i vissa naturreservat
  • Särskilda av regeringen bestämda områden i fjällen
  • Inom skoterförbudsområden som kommunen beslutat om

Körning på barmark är förbjuden

All körning som innebär att det motordrivna fordonet kommer i kontakt med marken betraktas som barmarkskörning. När snödjupet är så litet eller snön så lös att fordonet kommer i kontakt med marken, räknas körningen därmed som barmarkskörning. Körning på barmark är förbjuden enligt terrängkörningslagen.

Hastigheter

Högsta tillåtna hastighet i terräng är 50 km/tim inom tätbebyggt område och 70 km/tim utom sådant område om det inte finns något annat som beslutats genom lokal trafikföreskrift eller annan föreskrift.

Vem får köra skoter?

För att få köra snöskoter måste du ha traktorkort eller körkort utfärdat före den 1 januari 2000 eller förarbevis utfärdat från och med den 1 januari 2000.
För mer information om förarbevis kontakta Trafikverket eller Piteå Snöskoterförening.

Böter!

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot de förbud eller föreskrifter som finns döms till böter. Det är Polisen som övervakar de lagar, regler och föreskrifter som finns.

Här kan du finna alla de olika dokument som berör snöskotern!

Allemansrätten
Handbok terrängkörningslagen
Köra snöskoter regler 2009-10-01
Länk issäkerhet
Minneskort lavinräddning
Renar och skotertrafik
Snöskoterinformation
Snöskoterkörning på åker och skogsmark
Svenska skoterregler

Vem får köra snöskoter?

Reglerna för att få köra snöskoter förändras 1oktober 2009 för att öka trafiksäkerheten. Ett separat förarbevis som endast gäller för snöskotrar införs och krävs om du vill börja köra ett sådant fordon.

Vad är en snöskoter?

Snöskoter är en benämning som används om terrängskotrar som är avsedda för att köras på snötäckt mark och som är försedda med band och medar. Tidigare har snöskotrar varit registrerade som terrängskotrar.

Förarbevis för snöskoter 

Ett förarbevis för snöskoter ger dig rätt att köra snöskotrar och äldre terrängskotrar som är beskaffade som snöskotrar. För att få ett förarbevis krävs att du har:

  • fyllt 16 år
  • gått en utbildning hos en behörig utbildare
  • blivit godkänd vid ett kunskapsprov hos en behörig provförrättare.

Här kan du läsa mer om förarbevis.

Tidigare behörigheter gäller

Tidigare utfärdade förarbevis för terrängskoter gäller även efter 1 oktober 2009. Dessa äldre förarbevis kommer att bytas ut och ersättas med ett förarbevis för terränghjuling och snöskoter. Utbytet ska ske senast under 2012.

Körkort (oavsett behörighet)eller traktorkort utfärdade

före 

1 januari 2000 ger dig även i fortsättningen rätt att köra snöskoter.

Körkort (oavsett behörighet)eller traktorkort utfärdade

från och med

1 januari 2000 ger dig rätt att köra snöskoter enbart inom ramen för organiserad turistverksamhet. Observera att också en innehavare av körkort med behörighet AM (moped klass I) har rätt att köra snöskoter enligt dessa förutsättningar även om man inte fyllt 16 år.

Hjälmkrav

Den 1 januari 2016 infördes krav på att den som färdas med terrängskoter ska använda skyddshjälm. Skälet är att det varje år inträffar många allvarliga olyckor med snöskotrar och fyrhjulingar. 

Även passagerare på skotern ska använda skyddshjälm. Passagerare som inte fyllt sju år kan använda annat lämpligt huvudskydd, till exempel ridhjälm, skidhjälm eller cykelhjälm.

När det gäller pulka eller kälke ser det annorlunda ut. Bestämmelsen om skyddshjälm säger att "den som färdas med terrängskoter ska använda skyddshjälm". En skoterkälke eller pulka räknas som terrängsläp och är därmed ett eget fordon. Vi rekommenderar att den som sitter i en pulka/kälke efter skotern använder hjälm eftersom olycksrisken är lika stor i pulkan/kälken som på skotern.

Värt att tänka på

Förarbevis för snöskoter kan från och med 1 oktober 2009 återkallas vid trafikbrott. Detta gäller även tidigare utfärdade förarbevis för terrängskoter. En återkallelse kan senare innebära svårigheter för en
person som ska ta körkort för personbil.

Du får inte genomföra ett kunskapsprov för snöskoter innan du fyllt 16 år. Men du kan påbörja din utbildning vid en tidigare tidpunkt. Övningskörning får ske först när du är 15 år och 9 månader. Privat
övningskörning med snöskoter är inte tillåten.

Källa: Trafikverket och Transportstyrelsen

 

Uppdaterad: 20 DEC 2017 11:15 Skribent: PSSK

Bli medlem i PSSK

Deep Powder Magazin 2017/2018

Evenemangskalender PSSK

Förarbevis skoter

Kontakta styrelsen

SNOFED

Tänk först - kör sen!

PSSK på Instagram

Postadress:
Piteå Snöskoterklubb - Motorcykel och Snöskoter
Box 196
94124 Piteå

Kontakt:
Tel: 0708384070
E-post: This is a mailto link

Se all info

PSSK sponsorer

AE Däckcenter 

Bilhuset Piteå

CrossFix 

Däckia Piteå

Laitis i Piteå

Pite MC & Motor AB

Piteå Såg & Hyvleri

PSS 

 

 Svedea snöskoterförsäkring